Miljø

Miljø

Miljømæssig bæredygtighed - Miljøbeskyttelse, gennemsigtighed & troværdighed

Miljømæssig bæredygtighed handler om at reducere påvirkning af miljø og klima. ”At respektere miljøet” betyder, at virksomheden har etableret et ledelsessystem, hvorved der kan dokumenteres, at den søger at beskytte miljøet. Konkret betyder det, at virksomheden jævnligt vurderer hvilke negative indvirkninger, den har på miljøet og søger at reducere disse. Alle virksomheder har negative indvirkninger på miljøet.

Hvad skal virksomheder forholde sig til?

Systematikken for etablering af et ledelsessystem er veldefineret gennem OECD’s Retningslinjer for Multinationale Selskaber, som med fordel kan anvendes af alle virksomheder – ikke kun multinationale. Virksomheden bliver gennemsigtig i spørgsmålet om dens indvirkninger på miljøet, og hvordan den håndterer og reducere disse. På den måde opnås en øget troværdighed i forhold til, hvad virksomheden gør for at beskytte miljøet.

De elementer, enhver virksomhed skal forholde sig til er defineret i Riodeklarationen fra 1992 og FN’s klimakonventions klimaftale fra 2015 (Parisaftalen).

Eksempler på, hvad restaurationsbranchen skal forholde sig til i forhold til den miljømæssige bæredygtig er:

  • vandforbrug,
  • energiforbrug,
  • dyrevelfærd
  • madspild.

Menneskerettigheder

Social bæredygtighed omfatter respekt for menneskerettighederne. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen.

Miljø

Miljømæssig bæredygtighed handler om at reducere påvirkning af miljø og klima. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen.

Antikorruption

Økonomisk bæredygtighed indebærer et fokus på fair forretning. Her kan du læse mere om, hvad det betyder for restaurationsbranchen.